نفس در قفس

ارگان خبری لیگ حقوق بشر زندانیان ایران
اخبار

فوت یک زندانی بر اثر شکنجه

۲۵-فروردین-۱۳۹۰

گروه خبری: زندانیان -

سایت نفس در قفس : روز دوشنبه بیست و دوم فروردین ماه، جسد یک زندانی عادی که بر اثر شکنجه های طاقت فرسا فوت شده بود، از سلول انفرادی بند یک به بهداری زندان رجایی شهر کرج منتقل شد

 

به گزارش هرانا، روز دوشنبه جسد یک زندانی به نام جواد عسگری که به اتهام مالی (عدم پرداخت مهریه) در زندان بسر می‌برد، در شرایط وخیمی به بهداری این زندان منتقل شد.

 

بر اساس گفته نگهبانان بند یک این زندانی که جهت تنبیه به انفرادی بند یک منتقل شده بود، هفته های متمادی با دست بند و به صورت قپانی در این بند‌‌ رها شده بود.

 

پزشکان مستقر در بهداری اوین علت مرگ این زندانی را بر اثر شکنجه های طاقت فرسا ذکر کرده اند، به دلیل نفوذ دست بند در “استخوان پا” پزشکان مجبور به شکستن پای وی شدند.

 

گفتنی است، آثار شکنجه جسمی در بدن وی نیز به شکل وخیمی مشهود بوده است و نامبرده از ناحیه چانه، دست راست و پای چپ به شدت آسیب دیده بود.

برچسب ها: