نفس در قفس

ارگان خبری لیگ حقوق بشر زندانیان ایران
اخبار

آزادی دو شهروند بهایی از زندان بندرعباس

۲۳-خرداد-۱۳۹۶

گروه خبری: اقلیت های دیني -

سایت نفس در قفس: ادیب حق پژوه و مهران افشار دو شهروند بهایی، روز گذشته پس از پنچاه و پنچ روز بازداشت با تودیع وثیقه از زندان مرکزی بندر عباس آزاد شدند.

به گزارش هرانا، روز دوشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۶، ادیب حق پژوه و مهران افشار دو شهروند بهایی، پس از پنچاه و پنچ روز بازداشت با تودیع وثیقه ۱۲۰ میلیون تومانی تا روز تشکیل دادگاه از زندان مرکزی بندر عباس آزاد شدند.

ادیب حق پژوه شهروند بهایی ساکن شیراژ اردیبهشت ماه امسال بازداشت و بندرعباس منتقل شد تا همراه با تعداد زیادی از شهروندان بهایی این شهر مورد بازجویی قرار بگیرد.

آقای حق پژوه پیش از این نیز چندین سابقه بازداشت به دلیل باورهای دینی خود را دارد.

برچسب ها: