نفس در قفس

ارگان خبری لیگ حقوق بشر زندانیان ایران
اخبار

اخراج یک دانشجوی درویش از دانشگاه تربیت مدرس

۱۴-بهمن-۱۳۹۶

گروه خبری: اقلیت های دیني - دانشجویان - زنان -

سایت نفس در قفس: سپیده مرادی از دراویش گنابادی که در حال گذراندن دوره کار‌شناسی ارشد رشته علوم کامپیو‌تر در دانشگاه تربیت مدرس تهران بود به دستور نهادهای امنیتی از این دانشگاه اخراج شد.

به گزارش مجذوبان نور، سپیده مرادی از دراویش طریقت نعمت‌اللهی گنابادی که در حال گذراندن دوره کار‌شناسی ارشد رشته علوم کامپیو‌تر در دانشگاه تربیت مدرس تهران بود به دستور نهادهای امنیتی از این دانشگاه اخراج شد.

عصر روز گذشته ۱۳ بهمن‌ماه دسترسی این دانشجو به سیستم جامع دانشگاهی مسدود و کلیه‌ی واحدهای وی از رایانه حذف و اجازه‌ی ثبت نام برای ادامه تحصیل در ترم جدید دانشگاهی به وی داده نشده است.

مدتی قبل نیز این دانشجوی درویش با مکاتبات مراکز امنیتی از سوی کمیته انضباطی دانشگاه برای امضای تعهدنامه گزینشی فراخوانده شده بود که از امضای این تعهدنامه‌ی غیرقانونی امتناع کرد.

سپیده مرادی فرزند حمیدرضا مرادی از مدیران سایت مجذوبان نور است‌.

گفتنی است که پیشتر زهرا قلندری‌نژاد، از دراویش گنابادی محروم از تحصیل ساکن بندرعباس طی نامه ای سرگشاده خطاب به رئیس دانشگاه آزاد بندرعباس خواستار پاسخگویی رسمی این نهاد از جمله ارائه دلایل و مستنداتی که منجر به محرومیت تحصیلی وی شده است شد.