نفس در قفس

ارگان خبری لیگ حقوق بشر زندانیان ایران
اخبار

انتقال سه درویش گنابادی به زندان فشافویه و بستری شدن چهل تن دیگر از دراویش در بیمارستان

۴-اسفند-۱۳۹۶

گروه خبری: اقلیت های دیني -

سایت نفس در قفس: رضا انتصاری، کسری نوری و سخاوت سلیمی از دراویش بازداشت شده به زندان فشافویه منتقل شدند.

به گزارش کمیته پیگیری دراویش زندانی، آقایان رضا انتصاری، کسری نوری و سخاوت سلیمی به زندان فشافویه منتقل شدند، این سه درویش گنابادی پس از انتقال به زندان با دخالت و فشار مأمورین امنیتی به‌صورت جدا از سایر دراویش زندانی نگهداری می‌شوند.

این در حالی‌ست که وضعیت جسمی این سه درویش زخمی نسبت به روزهای گذشته بهتر گزارش شده است ولی همچنان نگرانی خانواده‌ی آنان از تبعات انتقال زودهنگامشان به زندان‌ پابرجاست.

تاکنون شمار زیادی از دراویش گنابادی بازداشت‌شده، پس از معالجه‌ی سرپایی به زندان فشافویه منتقل شده‌اند.