نفس در قفس

ارگان خبری لیگ حقوق بشر زندانیان ایران
اخبار

بازداشت دو درویش گنابادی در کرج و خرم آباد

۱۰-بهمن-۱۳۹۶

گروه خبری: اقلیت های دیني -

سایت نفس در قفس: حامد رضایی از دراویش گنابادى ساکن کرج در محل کسب خود توسط مأمورین نیروی انتظامی با اعمال خشونت و ضرب و شتم بازداشت شد. همزمان در ادامه موج غیرقانونی دستگیری‌های دراویش گنابادی در شهرهای مختلف ایران، حسین پیرهادی درویش ساکن و اهل خرم‌آباد توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده است.

به گزارش مجذوبان نور، حامد رضایی از دراویش طریقت نعمت‌اللهی گنابادى ساکن کرج در تاریخ ۹۶/۱۱/۴ در محل کسب و کار خود توسط مأمورین نیروی انتظامی با اعمال خشونت و ضرب و شتم بازداشت شد.

حامد رضایی

شایان ذکر است مأمورین انتظامی عبارت «هو ١٢١» را که اشاره به نام (حضرت) على و مورد استفاده‌ی دراویش سلسله گنابادى است را نشان گروه شیطان‌پرستی دانسته و با توهین و ضرب و شتم این درویش را بازداشت کرده‌اند.

گفتنى است این درویش هم‌اکنون در زندان قزلحصار کرج بازداشت است.

بنا بر گزارشی دیگر در ادامه موج غیرقانونی دستگیری‌های دراویش گنابادی در شهرهای مختلف ایران، حسین پیرهادی درویش ساکن و اهل خرم‌آباد توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده است.

شایان ذکر است هنوز علت دستگیری و مکان نگهداری این درویش معلوم نیست.

حسین پیرهادی