نفس در قفس

ارگان خبری لیگ حقوق بشر زندانیان ایران
اخبار

لغو اعزام درمانی درویش زندانی، به علت نپذیرفتن اعزام با دستبند

۹-اردیبهشت-۱۳۹۴

گروه خبری: اقلیت های دیني -

سایت نفس در قفس: مسوولان زندان اوین از اعزام رضا انتصاری درویش زندانی به بیمارستان شهدا، به دلیل خودداری او از اجرای دستور شفاهی خدابخشی دادیار ناظر زندان مبنی بر پوشیدن لباس زندان، جلوگیری کردند.

به گزارش مجذوبان نور؛ این درویش زندانی قرار بود امروز برای درمان بیماری قلبی در بیمارستان شهدای تجریش بستری شود اما اصرار مسوولان زندان بر اجرای دستور شفاهی یک مقام قضایی که خلاف اصل تفکیک جرایم است، مانع از اعزام او شد.

آقای خدابخشی دادیار ناظر زندانیان سیاسی یک روز پس از بازدید خود از بیمارستان شهدا و دراویش بستری در این بیمارستان، بدون توجه به نوع محکومیت و خلاف اصل تفکیک جرایم، به طور شفاهی دستور داد که دراویش زندانی مجددا به استفاده از دستبند و پابند در بیمارستان اجبار شوند که همین امر به ایجاد اختلال در روند درمانی زندانیان بیمار و در موردی جلوگیری از اعزام آنان به مراکز درمانی انجامیده است.

مسوولان زندان با استناد به همین دستور شفاهی که عاری از وجاهت قانونی‌ست تصمیم داشتند دو درویش بستری در بیمارستان شهدا را به زندان بازگردانند که پزشکان ترخیص آنها را منوط به نامه کتبی از سوی زندان و قبول مسئولیت درمانی آنها کرده اند.

برچسب ها: