نفس در قفس

ارگان خبری لیگ حقوق بشر زندانیان ایران
اخبار

لوا خانجانی آزاد شد

۳-تیر-۱۳۹۳

گروه خبری: اقلیت های دیني -

سایت نفس در قفس: لوا خانجانی شهروند بهایی محروم از تحصیل پس از دو سال حبس از زندان اوین آزاد شد.

به گزارش هرانا، وی روز ۱۳ دی ماه سال ۱۳۸۸ بازداشت و سپس با قرار وثیقه در دهم اسفند تا زمان تشکیل داد آزاد شده بود که پس از تائید حکم از سوی دادگاه تجدید نظر استان تهران در شهریور ماه سال ۱۳۹۰ جهت اجرای حکم خود را به زندان معرفی کرد.

لوا خانجانی نوه جمال‌الدین خانجانی یکی از رهبران جامعه جهانی بهایی در ایران است، وی در طول دوران بازداشت تنها یکبار موفق به استفاده از مرخصی شده بود، برادر وی هم اکنون در زندان رجایی شهر تحمل حبس میکند.