نفس در قفس

ارگان خبری لیگ حقوق بشر زندانیان ایران
اخبار

آزادی بهنام نورمحمدی و یاسین ارفعی با قرار وثیقه

۱۹-فروردین-۱۳۹۷

گروه خبری: اقلیت های قومی - دانشجویان -

سایت نفس در قفس: بهنام نورمحمدی و یاسین ارفعی با قرار وثیقه از زندان اوین تهران آزاد شدند.

بنا به اطلاع «نفس در قفس»، این دو فعال مدنی آذربایجانی امروز ۱۹ فروردین ماه و با قرار وثیقه‌ی ۵۰ میلیون تومانی آزاد شده‌اند.

بهنام نورمحمدی، اهل نادارلی شبستر و یاسین ارفعی اهل زنوز، دو فعال مدنی آذربایجانی ساکن تهران هستند که اسفند سال گذشته به اتهام نشر تقویم ترکی بازداشت شده بودند.

بهنام نورمحمدی در ۲۳ اسفند و یاسین ارفعی شب ۲٨ اسفند دستگیر و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شده بودند.

دیگر بازداشتی این پرونده مهدی قمری از فعالان دانشجویی است که از وضعیت او هنوز اطلاعی در دست نیست.

فیلم زیر از لحظه‌ی رسیدن بهنام نورمحمدی به خانه و دیدار او با همسرش است: