نفس در قفس

ارگان خبری لیگ حقوق بشر زندانیان ایران
اخبار

آزادی یک فعال کارگری و ۲ دانشجوی بازداشتی از زندان اوین

۱۶-دی-۱۳۹۶

گروه خبری: دانشجویان - کارگران و اصناف -

سایت نفس در قفس: امروز دست‌کم ۲ دانش‌جوی بازداشتی و یک فعال کارگری به قید ضمانت از زندان اوین آزاد شده‌اند.

بنا به اطلاع «نفس در قفس»، عصر امروز علیرضا معینیان، فعال کارگری که روز ۱۱ دی ماه در تهران بازداشت شده بود، با قید ضمانت از زندان اوین آزاد شده است.

به وی اتهام «شرکت در تجمعات غیرقانونی» تفهیم شده است.

هم‌چنین سینا غفاری و سیاوش امجدی از دانش‌جویان بازداشتی نیز امروز آزاد شده‌اند.

سینا غفاری، دانش‌جوی ادبیات انگلیسی و سیاوش امجدی هر دو از دانش‌جویان دانش‌گاه علامه طباطبایی تهران هستند.