نفس در قفس

ارگان خبری لیگ حقوق بشر زندانیان ایران
اخبار

آزادی ۲ بازداشتی تظاهرات روز کارگر در تهران

۱۲-اردیبهشت-۱۳۹۵

گروه خبری: دانشجویان - کارگران و اصناف -

سایت نفس در قفس: ۲ فعال کارگری و دانش‌جویی که در تظاهرات روز گذشته در تهران بازداشت شده بودند، صبح امروز از زندان اوین آزاد شدند.

بنا به اطلاع «نفس در قفس»، حسین آذرگشسب، فعال حقوق کودکان و فعال کارگری و رضا حاجیان فعال دانش‌جویی صبح امروز ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ از زندان اوین تهران آزاد شده‌اند.

این دو تن دیروز ۱۱ اردیبشهت ماه در خیابان طالقانی تهران و در تظاهرات روز جهانی کارگر از سوی ماموران امنیتی بازداشت و به زندان اوین منتقل شده بودند.

رضا حاجیان فعال دانش‌جویی و دانش‌جوی کارشناسی ارشد رشته‌ی علوم اجتماعی دانش‌گاه تهران است.

حسین آذرگشسب نیز پیش‌تر در تظاهرات حمایت از کوبانی در مقابل دفتر سازمان ملل در تهران بازداشت و پس از مدت کوتاهی آزاد شده بود.