نفس در قفس

ارگان خبری لیگ حقوق بشر زندانیان ایران
اخبار

بازداشت دست‌کم ۲ تن در تظاهرات روز جهانی کارگر در تهران

۱۱-اردیبهشت-۱۳۹۵

گروه خبری: دانشجویان - کارگران و اصناف -

سایت نفس در قفس: دست‌کم ۲ فعال دانش‌جویی و کارگری در تظاهرات روز جهانی کارگر در تهران بازداشت شدند.

بنا به اطلاع «نفس در قفس»، در تظاهرات امروز ۱۱ اردیبشهت ماه در خیابان طالقانی تهران حسین آذرگشسب، فعال حقوق کودکان و فعال کارگری و رضا حاجیان فعال دانش‌جویی از سوی ماموران امنیتی بازداشت و به زندان اوین منتقل شده‌اند.

رضا حاجیان فعال دانش‌جویی و دانش‌جوی کارشناسی ارشد رشته‌ی علوم اجتماعی دانش‌گاه تهران است.

حسین آذرگشسب نیز پیش‌تر در تظاهرات حمایت از کوبانی در مقابل دفتر سازمان ملل در تهران بازداشت و پس از مدت کوتاهی آزاد شده بود.