نفس در قفس

ارگان خبری لیگ حقوق بشر زندانیان ایران
اخبار

تجمع دانش‌جویان دانش‌گاه تهران در اعتراض به احکام کمیته‌ی انضباطی

۲۵-فروردین-۱۳۹۵

گروه خبری: دانشجویان -

سایت نفس در قفس: عده‌ای از دانش‌جویان دانش‌گاه تهران در اعتراض به احکام کمیته‌ی انصباطی این دانش‌گاه تجمع کردند.

بنا به اطلاع «نفس در قفس»، جمعی از دانش‌جویان دانش‌گاه تهران امروز ۲۵ فروردین ماه جاری با تجمع در مقابل کتابخانه‌ی مرکزی این دانش‌گاه و حمل پلاکارد نسبت به احکام تعلیق کمیته‌ی انصباطی و احضار دانش‌جویان به این کمیته دست به اعتراض زدند.

دانش‌جویان معترض سپس به سمت دانش‌کده‌ی علوم اجتماعی کرده و در مقابل درب این دانش‌کده تجمع خود را ادامه دادند.

بنا به اظهارات حاضرین در تجمع، نیروهای حراست با حضور پرشمار در محل از ملحق شدن سایر دانش‌جویان به معترضان جلوگیری کرده‌اند.

گفتنی است در اوایل اسفند ماه سال گذشته حدود ۱۵۰ دانش‌جوی دانش‌گاه تهران و علم و صنعت به دلایل متعدد به کمیته‌ی انضباطی احضار شده بودند.