نفس در قفس

ارگان خبری لیگ حقوق بشر زندانیان ایران
اخبار

حمید بابایی با پایان مرخصی به زندان رجایی‌شهر کرج بازگشت

۱۰-تیر-۱۳۹۶

گروه خبری: دانشجویان -

سایت نفس در قفس: حمید بابایی با پایان مدت مرخصی و عدم تمدید آن به زندان رجایی‌شهر کرج بازگشت.

بنا به اطلاع «نفس در قفس»، روز شنبه ۱۰ تیر ماه جاری، حمید بابایی زندانی محبوس در زندان رجایی‌شهر کرج با پایان زمان مرخصی و عدم تمدید آن به این زندان بازگشت.

حمید بابایی روز ۳۱ خردادماه ۱۳۹۶، برای اولین بار پس از تحمل ۴ سال حبس به مرخصی آمده بود.

حمید بابایی، دانشجوی بورسیه دانشگاه لی‌یژ بلژیک، روز ۲۲ مردادماه ١٣۹٢، اندکی پس از ورود به ایران برای دیدار خانواده توسط وزارت اطلاعات احضار، بازداشت و در دادگاهی کوتاه به ریاست قاضى صلواتى به اتهام جاسوسى و ارتباط با دول متخاصم به ۶ سال حبس تعزیرى و ۴ سال حبس تعلیقی، محکوم شد، این حکم در شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر نیز تأیید شد.

برچسب ها: