نفس در قفس

ارگان خبری لیگ حقوق بشر زندانیان ایران
اخبار

حمید بابایی پس از ۴ سال به مرخصی اعزام شد

۳۱-خرداد-۱۳۹۶

گروه خبری: دانشجویان -

سایت نفس در قفس: حمید بابایی، زندانی سیاسی زندان رجایی‌شهر کرج پس از ۴ سال برای اولین بار به مرخصی اعزام شد.

بنا به اطلاع «نفس در قفس»، این دانشجوی زندانی روز چهارشنبه ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۶ جاری و پس از ۴ سال حبس برای اولین بار به مرخصی اعزام شد.

حمید بابایی، دانشجوی بورسیه دانشگاه لی‌یژ بلژیک، روز ۲۲ مردادماه ١٣۹٢، اندکی پس از ورود به ایران برای دیدار خانواده توسط وزارت اطلاعات احضار، بازداشت و در دادگاهی کوتاه به ریاست قاضى صلواتى به اتهام جاسوسى و ارتباط با دول متخاصم به ۶ سال حبس تعزیرى و ۴ سال حبس تعلیقی، محکوم شد، این حکم در شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر نیز تأیید شد.

برچسب ها: