نفس در قفس

ارگان خبری لیگ حقوق بشر زندانیان ایران
اخبار

دو فعال مدنی و دانشجویی در ایلام و بانه آزاد شدند

۱۴-شهریور-۱۳۹۶

گروه خبری: دانشجویان - زنان -

سایت نفس در قفس: دو شهروند در ایلام و بانه که توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بودند با تودیع قرار بصورت موقت تا زمان دادرسی به پرونده آزاد شدند.

به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، دو شهروند بازداشت شده توسط نیروهای امنیتی در ایلام و بانه آزاد شدند.

سارا رستمی، ۲۸ ساله از اهالی سنندج که شب دوشنبه ۳۰ مردادماه در هتلی در شهر بانه بدون ارائه‌ی برگه‌ی قضایی به اتهام ارتباط با احزاب کُردی توسط مامورین لباس شخصی بازداشت شده بود، به صورت موقت آزاد شد.

خانم رستمی از اهالی سنندج است که به هنگام بازداشت، مورد ضرب و‌ شتم نیز قرار گرفته بود.

همزمان سهیل محمدپور از همکاران چند نشریه دانشجویی در استان ایلام هم که گفته می شود به علت چاپ مطلبی انتقادی در رابطه با دخالتهای بسیج دانشجویی در امورات فرهنگی مورخ ۲۵ مردادماه بازداشت شده بود، با قید وثیقه آزاد شد.

بازداشت این دانشجوی دانشگاه باختر ایلام از سوی حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران صورت گرفته بود.