نفس در قفس

ارگان خبری لیگ حقوق بشر زندانیان ایران
اخبار

کشته و زخمی شدن دو نفر توسط ماموران انتظامی در خاش

۲-مهر-۱۳۹۶

گروه خبری: دانشجویان -

سایت نفس در قفس: دو جوان دانشجو اهل خاش در منطقه گرنچن خاش در پی تیراندازی بی ضابطه ماموران انتظامی کشته و زخمی شدند. مردم محلی در پی این حادثه در مقابل بیمارستان و ستاد فرماندهی نیروی انتظامی تجمع کردند و خواستار مجازات عاملان آن شدند.

به گزارش کمپین فعالین بلوچ، روز یکشنبه ۲ مهر، حامد شهنوازی (درازهی) فرزند فقیرمحمد و برادرزاده وی مسعود شهنوازی فرزند عادل در دوراهی گرنچن در جاده سراوان به سمت خاش مورد اصابت گلوله ماموران انتظامی قرار گرفتند.

در جریان این تیراندازی بی ضابطه حامد شهنوازی کشته شده و وضعیت مسعود شهنوازی وخیم گزارش شده است.

یک شاهد عینی در این باره گفت: “تیر ماموران مستقیم به سر حامد اصابت کرده و مسعود در اثر واژگونی خودرو جراحت برداشته است”.

وی افزود: “مسعود شهنوازی دانشجو است”.

وی ادامه داد: “مردم منطقه و بستگان این دو دانشجو پس از انتقال آنها به بیمارستان ابتدا در مقابل بیمارستان و سپس در مقابل ستاد فرماندهی نیروی انتظامی شهرستان خاش تجمع کرده و خواستار محاکمه عاملان تیراندازی شده اند.”