نفس در قفس

ارگان خبری لیگ حقوق بشر زندانیان ایران
اخبار

یک دانشجو و ۲ نفر دیگر به شلاق محکوم شدند

۸-آبان-۱۳۹۶

گروه خبری: اعدام - دانشجویان -

سایت نفس در قفس: دانشجوی دکترای معماری که با همدستی برادرش و دوستش به چندین خانه دستبرد زده و در برابر تقاضای دادستان مبنی بر قطع دست قرار داشت نهایتا به شلاق و ۳سال زندان محکوم شد. دو متهم دیگر پرونده نیز علاوه بر حبس به شلاق محکوم شدند.

به گزارش خبرگزاری رکنا، رسیدگی به این پرونده از دوم مهرماه سال ۹۲ به دنبال دستبرد شبانه به خانه یک زن جوان در خیابان فاطمی تهران در دستور کار پلیس قرار گرفت.

شواهد نشان می داد دزدان شب رو از راه تراس وارد خانه شده و با استفاده از دیلم پنجره را شکسته و به خانه دستبرد زده اند.

تحقیقات در این زمینه آغاز شده بود که به پلیس خبر رسید در همان حوالی به خانه یک تازه عروس و داماد نیز دستبرد زده شده است. در حالی که شمار دزدی های مشابه به ۷ فقره رسیده بود پلیس به مرد جوانی که مقابل یک خانه کشیک می داد مشکوک شد و وی را دستگیر کرد. این مرد که دانشجوی دکترای معماری بود به شرکت در دزدی های شبانه با همدستی برادرش احسان و یکی از دوستانش به نام ناصر که متواری شده بود اعتراف کرد. یک ماه از بازداشت میثم گذشته بود که دو همدست وی به کلانتری رفتند و تسلیم پلیس شدند.

دزدان شب رو به دزدیدن پول، طلا، دلار، یورو و تعدادی فرش نفیس به ارزش تقریبی ۵۰۰ میلیون تومان اعتراف کردند و در شعبه پنجم دادگاه کیفری یک استان تهران به قطع دست محکوم شدند. این حکم اما در شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور تایید نشد و پرونده برای رسیدگی دوباره به شعبه همعرض فرستاده شد.

سه متهم هفته گذشته در شعبه هشتم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاستقاضی حسین اصغرزاده و با حضور یک مستشار پای میز محاکمه ایستادند.

در آن جلسه که با حضور سه شاکی برگزار شد نماینده دادستان اعلام کرد چهار شاکی دیگر اعلام رضایت کرده اند اما با توجه به درخواست سه شاکی حاضر در دادگاه برای متهمان تقاضای قطع دست دارم.

سپس سه شاکی به تشریح دستبرد به خانه هایشان پرداختند و برای سه متهم تقاضای قصاص دست را مطرح کردند.

سپس میثم ۳۰ ساله که دانشجوی دکترای مهندسی معماری است روبه روی قضات ایستاد. وی گفت: “من فقط در دو فقره از سرقت ها شرکت داشتم. دانشجوی رشته دکترا بودم اما وضع مالی خوبی نداشتم. به خاطر شرایط سخت زندگی پیشنهاد برادر کوچکم احسان را برای سرقت پذیرفتم. من در هر دو سرقت وارد خانه ها نشدم و فقط مقابل در خانه کشیک می دادم. اشتباه کرده ام و حالا تقاضای بخشش دارم”.

سپس برادر ۲۸ ساله وی به نام احسان که یک فقره سابقه سرقت در پرونده اش دارد در جایگاه ویژه ایستاد و گفت: “سال ۹۲ به خاطر سرقت دستگیر شدم اما وقتی از زندان بیرون آمدم دوباره دست به سرقت زدم. برادر بزرگم در سرقت ها دست نداشت و فقط در دو فقره از آنها مرا همراهی کرد”.

سومین متهم نیز ناصر ۲۷ساله بود که گفت: “من و احسان در خدمت سربازی با هم آشنا شدیم. ما با هم دست به سرقت زدیم و حالا هم رضایت ۴ شاکی را جلب کرده ایم.به همین خاطر تقاضا داریم در مجازاتمان تخفیف قائل شوید”.

در پایان جلسه هیات قضایی وارد شور شدند و با توجه به راستگویی های میثم و ابراز پشیمانی وی را به کمترین مجازات یعنی ۳ سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم کردند.