نفس در قفس

ارگان خبری لیگ حقوق بشر زندانیان ایران
امید دامنی
فروردین ۲۳ام, ۱۳۹۷

یک زندانی در زندان مرکزی کرمان اعدام شد

سایت نفس در قفس: روز گذشته، یک زندانی در زندان مرکزی کرمان اعدام شد. به گزارش کمپین فعالین بلوچ، یک زندانی به نام امید دامنی سحرگاه روز چهارشنبه ۲۲ فروردین ۱۳۹۷ در زندان مرکزی کرمان اعدام شد.