نفس در قفس

ارگان خبری لیگ حقوق بشر زندانیان ایران
فرهاد لکزائی
فروردین ۲۳ام, ۱۳۹۷

کشته شدن یک جوان بلوچ در تیراندازی مستقیم ماموران نیروی انتظامی

سایت نفس در قفس: در اثر تیراندازی مستقیم ماموران نیروی انتظامی شاخه مرصاد کهنوج در منطقه ناصرآباد کرمان یک شهروند اهل ایرانشهر با اصابت گلوله به سر کشته شد. به گزارش کمپین فعالین بلوچ، یک شهروند ساکن ایرانشهر به نام فرهاد لکزائی، ساعتی پیش با تیراندازی مستقیم ماموران نیروی انتظامی شاخه مرصاد کهنوج جان خود […]