نفس در قفس

ارگان خبری لیگ حقوق بشر زندانیان ایران
نصیر جت
فروردین ۲۴ام, ۱۳۹۷

بازداشت شهروندی که از اخاذی مامورین فیلمبرداری کرده بود

سایت نفس در قفس: یک شهروند بلوچ به نام نصیر جت که از اخاذی ماموران نیروی انتظامی از راننده یک خودروی حامل سوخت گازوئیل فیلم برداری کرده بود بازداشت شد. به گزارش کمپین فعالین بلوچ، نصیر جت فرزند دلمراد، اهل نگور روز سه شنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۷، توسط ماموران نیروی انتظامی نگور بازداشت شد.