نفس در قفس

ارگان خبری لیگ حقوق بشر زندانیان ایران
اخبار

احکام شلاق در ملاعام سه شهروند سقزی به تجدیدنظر رفت

۳۰-آذر-۱۳۹۶

گروه خبری: اعدام - اقلیت های قومی - زنان -

سایت نفس در قفس: سه شهروند سقزی که با اتهاماتی سیاسی بە تحمل شلاق در ملاعام محکوم شده‌اند، بە احکام صادرە اعتراض نمودند.

به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، سە شهروند سقزی به نامهای «ایوب جوان‌پور»، «زمانە زیویە» و «منارە ملاویسە» که از سوی دادگاه انقلاب این شهر هر کدام بە ۵٠ ضربه شلاق در ملاعام و پرداخت مبلغ یک میلیون و هشتصدهزار تومان جریمه‌ی نقدی محکوم شده‌اند، به احکام صادره اعتراض کردند و درخواستشان جهت رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر، ارسال شد.

این افراد که با تودیع وثیقه‌ی ۸۰ میلیون تومانی امکان آزادی یافته‌اند، علت صدور احکام مذکور را «غیرقانونی و صرفا بر مبنای ادعاهای وزارت اطلاعات» عنوان کرده‌اند.

زمانه زیویه دانشجوی ترم آخر رشته‌ی حقوق دانشگاه پیام نور سقز به همراه ایوب جوان‌پور و منارە ملاویسە با اتهاماتی همچون «اقدام علیە امنیت ملی»، «شرکت در تجمعات غیرقانونی» و «اخلال در نظم عمومی» از طریق حمایت از استقلال اقلیم کردستان عراق در هفته‌ی اول آذر ۱۳۹۶ مورد محاکمه قرار گرفتند و حکم نیز در شانزدهم آذر به آنها ابلاغ شد.