نفس در قفس

ارگان خبری لیگ حقوق بشر زندانیان ایران
اخبار

خودسوزی یک زن جوان در یکی از روستاهای بوکان

۱۹-دی-۱۳۹۶

گروه خبری: خودکُشی - زنان -

سایت نفس در قفس: روز گذشته، زنی حدودآ ۱۹ ساله، در روستای اوچ تپه بوکان، اقدام به خود سوزی کرد.

به گزارش خبرگزاری رکنا، آتش وی بلافاصله پس از اطلاع حاضرین مهار شده و وی را به بیمارستان بوکان انتقال دادند.

(ش.الف) هم اکنون در بیمارستان بوکان بوده و حال وی چندان رضایت بخش نیست.

هنوز جزئیات دقیق این حادثه اعلام نشده است اما این اولین حادثه خودسوزی در بوکان نبوده و سال های گذشته نیز تعدادی از شهروندان اقدام به این کار کرده اند که متاسفانه همواره تبعات جبران ناپذیری را برای اطرافیان و بقیه شهروندان به همراه داشته است.